Nabízíme

 • kvalifikovanou všeobecnou péči pro dospělé
 • pravidelné preventivní prohlídky
 • diagnostiku a odbornou léčbu akutních a chronických onemocnění
 • ABPM/ Holter TK, jenž slouží k ambulantnímu 24 hodinovému monitorování krevního tlaku tzn. následně ke kontrole účinnosti nastavené antihypertenzní léčby pro pacienty s vysokým krevním tlakem
 • EKG funkční vyšetření srdce
 • spirometrii tzn. měření plicních funkcí
 • test CRP při zánětlivých onemocněních, který slouží k rozlišení bakteriální a virové infekce a pomáhá s rozhodnutím o nasazení včasné antibiotické léčby
 • test srážlivosti krve INR, tzv. QUICK test
 • stanovení hladiny cukru v krvi tzv. glykémii pomocí glukometru
 • měření hladiny kyslíku v krvi pomocí prstového pulzního oxymetru
 • poradenskou činnost a konzultace
 • návštěvní službu u pacientů se sníženou pohyblivostí
 • pravidelná a jednorázová očkování
 • posouzení zdravotní způsobilosti (při řízení motorových vozidel, potvrzení ke studiu, sportovní činnost, zbrojní průkaz, apod.)
 • screening spánkové apnoe pomocí přístroje PolyWatch
 • pracovně lékařská péče